Home

Historisch Kenniscentrum Harderwijk

Een samenwerkingsverband tussen

Informatie

Locatie: Dienstingang Stadhuis en daar aanbellen bij “Historisch Kenniscentrum”.

Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 16.00 uur.

Bezoek uitsluitend op telefonische afspraak. Telefoon: Leen Karsen, 0341-418 250. Aanvullingen, verbeteringen, vragen? Stuur een mailtje naar hkh en het wordt z.s.m. beantwoord!

Bronnen met informatie

Bevolkingsregister

Bevolkings- en huizenadministratie

Genealogie

Inventaris bibliotheek Historisch Kenniscentrum

Inventaris op het Oud Archief Harderwijk 1231-1813

Jaarboeken van Herderewich van 1990 t/m 1995

Kadastraal Harderwijk 1832 in 14 kaarten

Prijslijst genealogieën per juli 2019

Put- en pompregisters circa 1750-1850

Recognitieboeken, gedigitaliseerd, uit het Oud Rechterlijk Archief Harderwijk

Recognities, samengevat door de heer De Koning

Resolutën en sententiëen (1231-1813) Oud Rechterlijk Archief Harderwijk inv.3

Straatnamen, oude, verdwenen en nieuwe straatnamen

Veldnamen in Harderwijk (door Martin van het Loo)

Veldnamenkaart van 1976 met

Vittepraetjes, het kwartaalblad van de Historische Vereniging HERDEREWICH, vanaf 1996